YM: tannongthinh  
        Trang chủ>>  Hệ Thống Tưới >>  Tạo ẩm vườn ươm  

Vòi phun sương chống nhỏ giọt  Vòi Rondo phun sương tạo ẩm cho vườn ươm hoặc có thể dùng điều tiết vi khí hậu trong nhà kính.


The Rondo mist sprayer produces an average droplet size of 150 microns and is suitable for inverted or upright installations. The Tornado delivers an uninterrupted 360 degree spray pattern and an average droplet size of 140 microns. Additionally, the Tornado uses a vortex flow mechanism, which reduces the possibility of clogging.

For your misting needs, look no further than the Rondo or the Tornado mist sprayers. takes precision manufacturing to ensure the uniformity of internal diameter and wall thickness that delivers the kind of performance demanded by growers.


Rondo & Tornado Mist Sprayer Data Sheet: 
US Units Metric Units


Specifications

 

Rondo Mist Sprayer:

 

Tornado Turbulent Mist Sprayer:

Flow rates at 44 PSI: 12, 16 gph

Operating pressure range: 36-58 PSI

Ultra conic female nozzle - matches anti-leak mini-valve with male outlet
Average droplet size: 150 micron

For operating pressure above 50 PSI, use anti-leak mini-valve H

 

4 color-coded flow rates at 43 PSI: 1.6, 2.0, 2.8, 3.5 gph

Operating pressure range: 36-50 PSI
Average droplet size: 140 micron

Vortex flow mechanism minimizes clogging

Applications

Rondo Mist Sprayer:

 

Tornado Turbulent Mist Sprayer:

Cutting propagation in nurseries

 

Increasing humidity in gardens - mounted upright on a plastic stake, cutting propagation in nurseries - mounted in inverted position

 


    Vòi Rondo phun sương tạo ẩm cho vườn ươm hoặc có thể dùng điều tiết vi khí hậu trong nhà kính.

  • Durable multi-season integral dripline
  • Ống nhỏ giọt hydrodrip super
  • Đầu nhỏ giọt Supertif
  • Ống nhỏ giọt Hydrogol chống tắc nghẽn.
  • Lọc bán tự động - The “Scanaway” assembly
  • Lọc kim loại
  • Vòi phun sương FLF
  • Vòi phun mưa Rondo
  • Vòi phun sương vườn ươm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HỒ CHỨA NƯỚC DI ĐỘNG, NHỮNG TIỆN ÍCH:
26 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG VƯỜN HOA LAN NHIỆT ĐỚI
HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
hoa lan da lat ysa hoa lan da lat ysa