YM: tannongthinh  
        Trang chủ>>  Hệ Thống Tưới >>  Thiết bị lọc  

Lọc bán tự động - The “Brushaway” Assembly The Brushaway assembly consists of nylon brushes fitted on a frame and inserted into the filter screen.
A simple handle, outside the filter, allows brushing away particles from the inner screen surface and
expel them out from the filter through the exhaust valve. Brushing is done during the filtering process without having to stop the flow of process water through the filter.

  • Durable multi-season integral dripline
  • Ống nhỏ giọt hydrodrip super
  • Đầu nhỏ giọt Supertif
  • Ống nhỏ giọt Hydrogol chống tắc nghẽn.
  • Lọc bán tự động - The “Scanaway” assembly
  • Lọc kim loại
  • Vòi phun sương FLF
  • Vòi phun mưa Rondo
  • Vòi phun sương vườn ươm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HỒ CHỨA NƯỚC DI ĐỘNG, NHỮNG TIỆN ÍCH:
26 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG VƯỜN HOA LAN NHIỆT ĐỚI
HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
hoa lan da lat ysa hoa lan da lat ysa