YM: tannongthinh  
        Trang chủ>>  Thiết bị lọc  

Lọc bán tự động - The “Scanaway” assembly The Scanaway assembly consists of a suction-scanner, a hollow pipe with suction nozzles, that is facing the inner side of the screen.
Outside the filter a handle is connected to the “suction” scanner, allowing turning the scanner in a spiral movement so it rotates inside the screen surface without touching the screen mesh.
Opening the exhaust valve at the filter lid creates low pressure conditions in the suction scanner, which cause the scanner nozzles to suck-in the dirt particles from the screen surface and expel the dislodged particles out through the exhaust valve.
Scanning is done during the filtration process without having to stop the flow of process water through the filter.

Lọc 4 inche
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 8,000,000VND
Lọc Rivulis F7000 Long
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 4,800,000VND
Lọc Rivulis F7000
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 3,800,000VND

 • Hẹn-giờ-tưới-tự-động-Galcon-11000L
 • Ống truyền dẫn nước LDPE 20mm
 • Ống truyền dẫn nước LDPE 16mm
 • Vòi phun sương vườn ươm
 • Bộ vòi phun cao áp FLF
 • Pot driper cho dưa lưới
 • Đầu nhỏ giọt tưới chậu supertif
 • Đầu tưới E1000
 • Que cắm béc tưới phun mưa
 • Que cắm chậu Arrow Dripper
 • D1000- Dripline
 • Ống nhỏ giọt bù áp D5000 Rivulis PC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HỒ CHỨA NƯỚC DI ĐỘNG, NHỮNG TIỆN ÍCH:
26 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG VƯỜN HOA LAN NHIỆT ĐỚI
HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
hoa lan da lat ysa hoa lan da lat ysa