YM: tannongthinh  
        Trang chủ>>  Hệ Thống Tưới >>  Tưới nhỏ giọt  

Durable multi-season integral driplineHydrogol is an integral dripline, manufactured in various wall thicknesses, flow rates, and emitter spacings. The Hydrogol emitter is a cylindrical dripper, designed with a long, wide labyrinth. This configuration provides a turbulent water flow which minimizes the formation of residues that may cause clogging.

  • Durable multi-season integral dripline
  • Ống nhỏ giọt hydrodrip super
  • Đầu nhỏ giọt Supertif
  • Ống nhỏ giọt Hydrogol chống tắc nghẽn.
  • Lọc bán tự động - The “Scanaway” assembly
  • Lọc kim loại
  • Vòi phun sương FLF
  • Vòi phun mưa Rondo
  • Vòi phun sương vườn ươm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HỒ CHỨA NƯỚC DI ĐỘNG, NHỮNG TIỆN ÍCH:
26 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG VƯỜN HOA LAN NHIỆT ĐỚI
HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
hoa lan da lat ysa hoa lan da lat ysa