YM: tannongthinh  
        Trang chủ>>  Hệ Thống Tưới >>  Tưới cảnh quan  

Đầu tưới tạo dòng xoáy - Tornado Ray Jet  Loại vòi tưới này không có phần động nên giảm khả năng hư hại, bị kẹt hay ăn mòn. Có cấu trúc xoáy tránh lắng cặn tắc nghẽn. Thích hợp cho nhiều loại cây ăn trái.

 Đầu tưới tạo dòng xoáy - Tornado Ray Jet 

Loại vòi tưới này không có phần động nên giảm khả năng hư hại, bị kẹt hay ăn mòn. Có cấu trúc xoáy tránh lắng cặn tắc nghẽn. Thích hợp cho nhiều loại cây ăn trái.

Datasheets and Technical Specifications

Tornado Ray Jet Datasheet - US Units

Tornado Ray Jet Datasheet - Metric Units

Video: Tornado Ray Jet Demostration 

Specifications

Wetting patterns: 180° (8 jet streams),300° (10 jets), 360° (8 or 12 jets)

Flow rates at 22 psi: 6.6, 9, 14.5, 18.5 gph

Recommended operating pressure:
29-43 PSI

Assembly configurations:

One-piece Tornado Ray Jet sprayer with 5 mm(.20")threaded inlet stem - fits 4x7 mm (.16" x .28")feeder tubes

One-piece Tornado Ray Jet sprayer with conic male inlet stem - matches John Deere Water's Meteor adaptor (#71) with conic female outlet

Take-apart vortex nozzle, assembled with a ray jet grooved cap on John Deere Water's Meteor adaptor (#46), fits spiked stakes. The Meteor adaptor is available with a pressure-regulator.

 

 

  Loại vòi tưới này không có phần động nên giảm khả năng hư hại, bị kẹt hay ăn mòn. Có cấu trúc xoáy tránh lắng cặn tắc nghẽn. Thích hợp cho nhiều loại cây ăn trái.

 

  • Durable multi-season integral dripline
  • Ống nhỏ giọt hydrodrip super
  • Đầu nhỏ giọt Supertif
  • Ống nhỏ giọt Hydrogol chống tắc nghẽn.
  • Lọc bán tự động - The “Scanaway” assembly
  • Lọc kim loại
  • Vòi phun sương FLF
  • Vòi phun mưa Rondo
  • Vòi phun sương vườn ươm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HỒ CHỨA NƯỚC DI ĐỘNG, NHỮNG TIỆN ÍCH:
26 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG VƯỜN HOA LAN NHIỆT ĐỚI
HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
hoa lan da lat ysa hoa lan da lat ysa