YM: tannongthinh  
        Trang chủ>>  Tưới nhỏ giọt  

Ống nhỏ giọt hydrodrip super 

Hydrodrip Super

 

Ống nhỏ giọt hydrodrip super với đầu nhỏ giọt hình 
thuyền gắn bên trong thành ống.

 

  Download tài liệu:  

Đặt điểm chính:
• Đường dẫn nước mê cung của ống nhỏ giọt được 
thiết kế dòng xoáy để giảm thiểu sự lắng cặn.
• Dễ thao tác bằng tay hay rải bằng máy và thu hồi.
• Đa dạng về đường kính và độ dày thành ống khác nhau
• Hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí.
• Vật liệu chống chịu được tia bức xạ.
• Chịu đựng được tác nhân hóa học và phân bón thường 
dùng trong nông nghiệp.
• tuân thủ với tiêu chuẩn về sự đồng đều khi tưới.

Thông số kỹ thuật:
• Đường kính ống và độ dày thành ống:
- 16 mm - I.D. 15.2 mm: Độ dày: 18, 25 mil
- 16 mm - I.D. 16 mm: Độ dày: 10, 12, 15 mil
- 20 mm - I.D. 17.6 mm: Độ dày: 18, 25 mil
- 22 mm - I.D. 22.2 mm: Độ dày: 10, 12, 15, 18, 25 mil
• Áp lực làm việc tối đa phụ thuộc vào độ dày thành ống
(Xem bảng thông số KT bên dưới)
• Lưu lượng tại áp suất 1.0 bar và độ dày thành ống 18 mil*:
1.2, 1.65, 2.1, 3.4 lph
* Lưu lượng thay đổi phụ thuộc vào độ dày thành ống.
• Ống nhỏ giọt Hydrodrip Super có thể yêu cầu đặt hàng 
theo khoảng cách lổ nhỏ giọt từ 20 cm trở lên.

Độ dài tối đa khuyến cáo (m) trên đất bằng - Lưu lượng thay đổi ± 5%  

 Mã màu & Lưu lượng (lph)*
 

 Đường kính ống nhỏ giọt 

 Khoảng cách lổ nhỏ giọt (cm)

 Độ dày (mm/mil)

 I.D. (mm)

 20 30 33 40 50 60 75 100

         Hồng 1.2

16/18
20/18
22/18

15.2
17.6
22.2 

 83 110 118 135 157 178 206 249
107 142 152 173 202 227 263 318
160 213 227 259 301 340 395 476

          X lá 1.65

 16/18
20/18
22/18

 15.2
17.6
22.2

 67 90 96 110 128 145 168 203
88 117 125 143 166 188 218 263
132 175 187 214 249 280 326 393

           Vàng 2.1

 16/18
20/18
22/18

 15.2
17.6
22.2

 53 71 76 87 102 115 133 161
70 94 100 114 133 151 174 210
104 139 149 170 197 223 258 312

          Trắng 3.4

 16/18
20/18
22/18

 15.2
17.6
22.2

 35 53 57 65 76 86 100 121
53 70 75 86 100 112 131 158
78 104 112 127 148 167 194 234

    * Lưu lượng nêu trên cho ống nhỏ giọt có độ dày thành ống18 mil.
Lưu lượng của ống nhỏ giọt thay đổi theo độ dày thành ống.
** Tại áp suất 1.2 Bar
 

 

 

Độ dài tối đa khuyến cáo (m) trên đất bằng - Lưu lượng thay đổi (EU):90%**  

 

 Mã màu & Lưu lượng (lph)*
 

 Đường kính ống nhỏ giọt 

 Khoảng cách lổ nhỏ giọt (cm)

 Độ dày (mm/mil)

 I.D. (mm)

 20 30 33 40 50 60 75 100

         Hồng 1.2

16/18
20/18
22/18

15.2
17.6
22.2 

130 174 186 213 248 281 326 394
169 225 240 274 318 359 417 503
 252 336 358 409 476 537 623 752

          X lá 1.65

 16/18
20/18
22/18

 15.2
17.6
22.2

106 142 151 173 202 229 266 321
139 185 198 226 263 296 344 415
208 277 296 338 393 446 514 621

          Vàng 2.1

 16/18
20/18
22/18

 15.2
17.6
22.2

70 97 104 119 139 157 184 220
96 128 133 156 177 205 238 287
140 185 199 225 270 301 343 426

           Trắng 3.4

 16/18
20/18
22/18

 15.2
17.6
22.2

54 73 78 89 104 118 137 185
70 96 100 117 136 151 179 215
104 138 149 174 201 229 236 320

    * Lưu lượng nêu trên cho ống nhỏ giọt có độ dày thành ống18 mil.
Lưu lượng của ống nhỏ giọt thay đổi theo độ dày thành ống.
** Tại áp suất 1.2 Bar

 

Hydrodrip Super - Thông số kỹ thuật

 

Sản phẩm
 

 Đường kính
trong

  Độ dày
Thành ống

  Áp lực vận 
Hành tối đa

 Độ dàil
cuộn ống

(mm)

(mm)

(mil)

(bar)

(m)

16/10
16/12
16/15
16/18
16/25
20/18
20/25
22/10
22/12
22/15
22/18
22/25
 

 16
16
16
15.2
15.2
17.6
17.6
22.2
22.2
22.2
22.2
22.2

 0.25
0.30
0.38
0.45
0.60
0.45
0.60
0.25
0.30
0.38
0.45
0.60

 10
12
15
18
25
18
25
10
12
15
18
25

 1.3
1.3
1.5
1.5
2.0
1.2
2.0
1.0
1.0
1.2
1.2
2.0

 2200
1800
1300
1500
800
1200
800
1650
1200
1000
900
700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áp dụng:
• Dùng cho rau, hoa, cây trồng hàng năm hoặc trong nhà kính.


D1500 dripline
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 1,800VND

 • Hẹn-giờ-tưới-tự-động-Galcon-11000L
 • Ống truyền dẫn nước LDPE 20mm
 • Ống truyền dẫn nước LDPE 16mm
 • Vòi phun sương vườn ươm
 • Bộ vòi phun cao áp FLF
 • Pot driper cho dưa lưới
 • Đầu nhỏ giọt tưới chậu supertif
 • Đầu tưới E1000
 • Que cắm béc tưới phun mưa
 • Que cắm chậu Arrow Dripper
 • D1000- Dripline
 • Ống nhỏ giọt bù áp D5000 Rivulis PC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HỒ CHỨA NƯỚC DI ĐỘNG, NHỮNG TIỆN ÍCH:
26 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG VƯỜN HOA LAN NHIỆT ĐỚI
HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
hoa lan da lat ysa hoa lan da lat ysa