YM: tannongthinh  
        Trang chủ>>  Hệ Thống Tưới  
          Tưới nhỏ giọt
Eolos compact Dripline 16mm
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 2,600VND
D1500 dripline
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 1,800VND
          Tưới nhỏ giọt trong chậu
Đầu tưới E1000
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 2,800VND
          Tưới phun mưa
Super XL anti wind 341 LPH
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 33,000VND
Vòi phun mưa S2000
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 14,500VND
          Tưới phun sương tạo ẩm làm mát
Bộ vòi phun cao áp FLF
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 55,000VND
          Tưới cảnh quan
          Thiết bị lọc
Lọc nhỏ
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 880,000VND
Lọc Rivulis F7000
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 3,800,000VND
Lọc Rivulis F7000 Long
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 4,800,000VND
Lọc 4 inche
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 8,000,000VND
          Bộ điều khiển tưới tự động
Ống truyền dẫn nước LDPE 20mm
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 6,000VND Đơn giá: /m
          Ống PE, LDPE và phụ kiện
Ống truyền dẫn nước LDPE 16mm
tan nong thinh he thong tuoi
Đơn giá: 5,500VND Đơn giá: /m
 • Hẹn-giờ-tưới-tự-động-Galcon-11000L
 • Ống truyền dẫn nước LDPE 20mm
 • Ống truyền dẫn nước LDPE 16mm
 • Vòi phun sương vườn ươm
 • Bộ vòi phun cao áp FLF
 • Pot driper cho dưa lưới
 • Đầu nhỏ giọt tưới chậu supertif
 • Đầu tưới E1000
 • Que cắm béc tưới phun mưa
 • Que cắm chậu Arrow Dripper
 • D1000- Dripline
 • Ống nhỏ giọt bù áp D5000 Rivulis PC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HỒ CHỨA NƯỚC DI ĐỘNG, NHỮNG TIỆN ÍCH:
26 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG VƯỜN HOA LAN NHIỆT ĐỚI
HỆ THỐNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI
hoa lan da lat ysa hoa lan da lat ysa